Qorvo
www.qorvo.com


Qorvo是一家全球主要设计、开发及生产“射频”集成电路产品的公司,是提供移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商。其产品广泛应用于外太空、汽车、 智能手机、 可穿戴设备 医疗电子等领域。
»产品中心»Qorvo